Selecteer een pagina

De bedrijvenverenigingen BBRBBWBVIWBLFBUVBF en ZKD hebben de handen ineen geslagen en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden opgericht. De ondertekening van de statuten vond plaats op 24 september 2018. Vanaf dit moment is de stichting werkzaam.

De Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hiermee wordt bedoeld dat onderwerpen die een rol spelen op al deze bedrijventerreinen gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Samen komen zij op voor gemeenschappelijke belangen richting de gemeente, de provincie en de landelijke overheid.

Het bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden bestaat uit de volgende personen:

Robert Medenblik – Voorzitter
Coen Verhaegh – Secretaris
Peter Hartevelt – Penningmeester

Hieronder de bedrijventerreinen die zij vertegenwoordigen:

Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR)Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW)

Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIW)

Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg (BLF)

Bedrijvenvereniging Uitenhagestraat (BU)

Vereniging Beheer Forepark (VBF)

Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD)