Selecteer een pagina

N.a.v. de brief die het bestuur op 11 juli 2019 gestuurd heeft aan Patrick Wentink, Gemeente
Den Haag/
Hoofd Bereikbaarheid en Verkeersmanagement om de ondernemers van onze aangesloten
Haaglandse bedrijventerreinen in de toekomst ruim op tijd te informeren over en op de hoogte te
brengen van op handen zijnde wegwerkzaamheden en wegafsluitingen is positief gereageerd.
In deze brief is eveneens aangegeven dat op deze wijze ook rekening gehouden
kan worden met doorstromingsgevoelige ingrepen door de Haaglandse ondernemers in de regio.
Het resultaat is dat aannemers (indieners)voortaan voordat zij hun activiteiten op het
hoofdroutenetwerk uitvoeren eerst plannen dienen aan te leveren bij de gemeente. In deze plannen
behoort ook een omgevingsscan met bijpassende communicatiestrategie te staan.