Selecteer een pagina

Op 9 juni 2021 vond het digitale seminar ‘Ondermijning op bedrijventerreinen’ plaats. Dit was een groot succes.

Soms heb je als ondernemer een onderbuikgevoel / iets klopt er niet. Anderzijds gun je iedere hardwerkende collega ondernemer ook een goede boterham.

Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? Hoe herken je b.v. het witwassen van crimineel geld, wat kun je zien rondom wietkwekerijen, drugslabs, maar ook wat is voertuigcriminaliteit? Kun je je pand nog wel verhuren aan een onbekende? Wat is de impact van ondermijning op onze samenleving en onze bestuurders?

De hierboven genoemde vragen en het ‘onderbuikgevoel’ werden goed toegelicht door middel van het eigen verhaal van de burgemeester Westland Bouke Arends. In 2017 was Bouke Arends wethouder en locoburgemeester in Emmen en werd hij na het sluiten van het clubhuis van een motorclub in Emmen bedreigd. Hij heeft zelfs drie weken Nederland moeten verlaten. Als tips gaf de burgemeester mee dat het Keurmerk Veilig Ondernemen belangrijk is voor een bedrijventerrein en het toepassen van de wet Bibob. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan de overheidsinstantie een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Gemeenten in de Haagse regio moeten elkaar goed op de hoogte houden en de Bibob is een goed instrument om in te zetten tegen ondermijning.

De presentatie van Heidi Pols, Coördinator Haags Economisch Interventie Team informeerde ons over de manier waarop het HEIT team werkt.
Er zijn heel veel partijen betrokken in dit team o.a. de gemeente, de politie, de rijksoverheid, de belastingdienst en nog meer partijen. Dit team bestaat nergens anders in Nederland alleen in Den Haag. Voordat het HEIT team bij een ‘malafide’ ondernemer naar binnengaat heeft er een heel intensief onderzoek voorafgaand plaatsgevonden. De ‘bonafide’ ondernemer die zich naast de ‘malafide’ ondernemer mag absoluut geen last ondervinden van de slechte praktijken van zijn buurman. Hier wordt heel secuur mee omgegaan door het HEIT team. In het verleden focuste het HEIT team zich vooral op de Horeca want daar vindt veel ondermijning plaats maar nu richt het team zich ook op andere ondernemers en is er een speciaal team dat zich richt op de prostitutie. Tip van Heidi Pols voor ondernemers was te melden bij de Politie (kan ook anoniem) wanneer je denkt dat er dingen niet kloppen bij een bedrijf. Denk hierbij o.a. aan nachtelijke activiteiten van het lossen van ladingen die overdag zouden kunnen plaatsvinden of dat het pand vol staat en er nooit iemand komt of juist andersom een pand is leeg en er gebeurd van alles. Altijd melden. Bij meerdere meldingen zal een onderzoek gestart worden.

De politie Den Haag, vertegenwoordigd door Maaike Elstak en Rik Lemmens, Operationeel Specialist G.G.P. gaven een korte maar zeer duidelijke presentatie waarin uitgelegd werd wat ondermijning is. hoe je ondermijning kunt herkennen en wat tegen ondermijning gedaan kan worden. Ondermijning begint wanneer criminelen gebruik gaan maken van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Zij informeerden de aanwezigen dat je ondermijning pas ziet wanneer je het ‘doorhebt’.  Wanneer een pand verhuurd wordt op een bedrijventerrein zou ondermijning preventief voorkomen kunnen worden door in het huurcontract mee te nemen als eigenaar af en toe het pand te mogen betreden. Op deze wijze kan veel narigheid voorkomen worden. Denk hierbij aan het voorkomen van het maken van drugslabs en wietplantages waardoor ook veel schade aan panden gemaakt wordt voor de eigenaar. Het aangeven en melden bij de Politie van ‘het onderbuikgevoel’ dat er dingen gebeuren die niet pluis lijken te zijn werd ook door beide Politieagenten weer genoemd. Ook het melden anoniem.

Vraag over slachtofferhulp aan ondernemers die gevolgen hebben na ondermijning kan gevraagd worden bij ‘Slachtofferhulp Nederland’. Daar wordt professionele juridische hulp verleend en natuurlijk psychische hulp.

De voorzitter Robert Medenblik sloot dit geslaagde seminar af met het verzoek dat het bestuurlijk overleg van de gemeente Den Haag,
VNO-NCW, MKB, KHN dit onderwerp mee te nemen op hun agenda’s. Vervolgens dankte de voorzitter burgemeester Westland Bouke Arends, Heidi Pols Coördinator van het HEIT team, Maaike Elstak en Erik Lemmens van de Politie Den Haag voor hun komst en bijdragen en sluit deze bijzondere digitale bijeenkomst.