Selecteer een pagina

N.a.v. de sessie met de programmamanager Bereikbaarheidsregie van de Gemeente Den Haag op 19 januari 2021 over de ‘Regie op Bereikbaarheid en welke werken/projecten aanstaande zijn die worden uitgevoerd op het netwerk in en om Den Haag’ heeft de programmamanager Bereikbaarheidsregie alle contactpersonen van de bedrijventerreinen verwerkt in de stakeholderslijst. Hierdoor kunnen de verkeerskundigen evenals de communicatieadviseur indieners van projecten verwijzen naar hen (voor het geval een werk nabij plaats vindt of van invloed is op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein). Deze actie draagt bij aan ‘kortere verbindingslijnen’ en meer begrip over en weer voor de opgaven waar eenieder voor staat.

Dit is een mooi succes en zal alle voorzitters en hun achterban helpen verkeers- en toegangsproblemen op hun bedrijventerreinen te voorkomen.