Selecteer een pagina

Ondernemers zijn het zat dat hun bedrijfsterreinen telkens worden gebruikt als oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen in
de stad. Van verslavingszorg en asielzoekers tot daklozen en mensen met een rugzakje: als het om lastig te plaatsen groepen gaat, wordt er nu vaak te snel gekeken naar bedrijfsterreinen. In Den Haag komen daar nu ook overlastgevende coffeeshops bij. ,,Doe het nou niet!’’

AD Ilah Rubio 06-07-22 – foto rechts ‘Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst’

Voorzitter Robert Medenblik van VNO-NCW Den Haag maakt zich grote zorgen. Hij ziet het steeds vaker gebeuren dat bedrijventerreinen in steden worden gebruikt voor dingen waar ze niet voor zijn bedoeld. Zo heeft de gemeente Den Haag bijvoorbeeld besloten om 400 asielzoekers op te vangen op bedrijventerrein de Binckhorst. En op bedrijventerrein ZKD zijn de verslavingszorg en het Leger des Heils gehuisvest. ,,Te vaak wordt gekeken naar bedrijventerreinen als het echt lastig wordt’’, klaagt hij.

Nu heeft het gemeentebestuur plannen om coffeeshops vanuit onder meer het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat te verplaatsen naar een bedrijventerrein, omdat elders in de stad niemand zit te wachten op de komst van coffeeshops in de buurt.  Dat kan echter alleen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd en dat vindt Medenblik wel heel erg ver gaan. Ondernemers zijn dan ook bang dat de gemeente dit besluit er zonder overleg met hen doorheen drukt.

,,Wij begrijpen dat het een groot probleem is dat we met zijn allen moeten oplossen. Op de huidige plek is er veel overlast voor de bewoners. Maar het moet niet zo zijn dat bedrijventerreinen worden gezien als plek waar je alles maar kunt doen’’, benadrukt Robert Medenblik.

Coffeeshops horen wat VNO-NCW betreft niet op een bedrijventerrein. ,,Op bedrijventerreinen is het ’s avonds erg rustig. De kans is dan groot dat gebruikers blijven hangen en op ongewenste plekken drugs gaan gebruiken. ,,Je hebt hier weinig sociale controle en als die coffeeshops komen, heeft dat ook aantrekkingskracht op andere groepen uit de drugsscene, zoals lachgashandelaren en harddrugsdealers. Je krijgt hoe dan ook overlast. Dat is niet fijn als je als bedrijf bezoekers krijgt. Het doet ook af aan het vestigingsklimaat in Den Haag.’’

Vertrek
De voorzitter wijst er op dat er al steeds minder ruimte is voor bedrijven in steden. “Als je dit soort maatschappelijke opgaven blijft plaatsen op bedrijventerreinen, wordt het er niet beter op. Ondernemers gaan op een gegeven moment ook keuzes maken: ga ik wel of niet verder investeren in mijn pand, of vertrek ik? Dat laatste wordt bij de vestiging van coffeeshops in de buurt dan steeds aantrekkelijker.”

Medenblik begrijpt niet waarom ondernemers worden gepasseerd bij dit soort belangrijke besluiten. ,,Die participatie is altijd heel belangrijk, maar het kan toch niet zo zijn dat we wél luisteren naar bezwaren van bewoners en dat ondernemers gewoon maar een coffeeshop opgelegd krijgen? Participatie is samen oplossingen bedenken. Daar is hier geen sprake van.”

VNO-NCW wil samen met andere ondernemerskoepels in gesprek met de burgemeester en de raad om haar bezwaren tegen de komst van coffeeshops op bedrijventerreinen uit te leggen. ,,Het is gewoon niet verstandig om te doen. Los het probleem definitief op en pak het aan in de kern. Nu verplaats je alleen het probleem. Dat is per definitie geen goed idee.’’


Coffeeshop in de Weimarstraat. © Frank Jansen