Selecteer een pagina

Het heeft enige tijd geduurd maar op 25 september 2019 is de nieuwe bedrijfshuisvestingsstrategie
in werking getreden. Tijdens de raadsvergadering van het op 25 september waren de volgende
moties ingediend:

Motie D66: de identiteit versterken van ZKD voor duurzaamheid energietransitie en mobiliteitstransitie.
Motie D66: de veiligheidsparagraaf in de Bedrijfshuisvestingsstrategie.
Motie HvdH/GdM: Nee tenzij principe voor wonen op bedrijventerreinen.
Motie CU/SGP: sociale bedrijfshuisvesting in Den Haag
Motie VVD: Ruim baan voor maakindustrie op een nieuw bedrijventerrein.

Al deze moties werden aangenomen en daarmee ook de nieuwe bedrijfshuisvestingsstrategie.