Selecteer een pagina

PERSBERICHT 7 mei 2020

Bedrijventerrein Westvlietweg wil investeren in de toekomst 

Bedrijven Belang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg wil
haar bedrijventerrein toekomstbestendig maken. Het bestuur schreef hiervoor in
september 2019 een visie-document. Naar aanleiding van dit visie-document deden
de gerenommeerde bureaus Vakwerk Architecten en Bureau Stedelijke Planning de
afgelopen maanden onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken vormen de
grondslag voor het beleid 2020-2040 van de bedrijvenvereniging.
BBW (bedrijven belang Westvlietweg) en BIZ Westvlietweg realiseert haar beleid in
nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.
Het beleid wordt gerealiseerd onder het motto:

VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN – VERDUURZAMEN
Het is de bedoeling dat het huidige terrein wordt verdicht, hogere gebouwen mogelijk
worden, wordt geordend en vergroend. Dat het terrein beter bereikbaar wordt voor
openbaar vervoer, het terrein wordt verduurzaamd, maar ook de gebouwen zelf. Ook
zal er vernieuwing en uitbreiding plaatsvinden. In oppervlakte zal het bedrijventerrein
verdubbelen, misschien een haven worden toegevoegd, maar in vierkante meters zal
het huidige bedrijfsoppervlakte worden verviervoudigd. Er komen nieuwe extra
uitvalswegen, zodat de Westvlietweg kan worden ontlast van teveel (vracht-)verkeer
en er zullen nieuwe (innovatieve) bedrijven worden toegevoegd aan de huidig gevestigde
ondernemingen. De verwachting is dat ook de werkgelegenheid op bedrijventerrein
Westvlietweg tenminste zal verdubbelen. De hele transformatie zal in fases worden
gerealiseerd. De resultaten van de onderzoeken moeten daarom meer als startschot
dan als eindresultaat worden beschouwd.

Het bestuur is voornemens eind mei de rapporten officieel aan te bieden aan
wethouder Saskia Bruines. De uitwerkingen van de onderzoeken van Bureau Vakwerk
en Bureau Stedelijke Planning zullen binnenkort digitaal worden gepresenteerd en op
de website worden geplaatst.

Persbericht vernieuwing bedrijventerrein Westvlietweg 7 mei 2020