Selecteer een pagina

Persbericht

http://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/gemeente-en-ondernemers-maken-afspraken-over-ontwikkeling-bedrijventerreinen-in-regio-haaglanden.htm

Op 24 maart 2021 ondertekenen de voorzitter van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden tevens voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD, Robert Medenblik en Wethouder Economie Gemeente Den Haag, Saskia Bruines het Convenant Bedrijventerreinen Gemeente Den Haag. De Gemeente en de Stichting ondertekenen dit convenant voor de periode maart 2021 tot maart 2024. Na deze periode wordt gezamenlijk besloten over de vervolgperiode. De voorzitter geeft aan dat dit een belangrijk moment is voor alle voorzitters van de aangesloten bedrijventerreinen. Alle voorzitters inclusief de voorzitters van de bedrijventerreinen Rijswijk en Wateringen zijn hierbij digitaal aanwezig.

Dit convenant is een vervolg van de ‘Bedrijfshuisvestingstrategie’ die werd vastgesteld in het jaar 2019. In deze bedrijfshuisvestingstrategie werd geconstateerd dat er behoefte is aan meer fysieke ruimte voor bedrijfshuisvesting terwijl het metrage binnenstedelijke bedrijventerreinen door transformatie afneemt. Tegelijkertijd is meer fysieke ruime voor bedrijven een belangrijke voorwaarde voor meer banen. De Stichting heeft kennis genomen van de strategie en onderschrijft de uitgangspunten.

Het convenant dat vandaag ondertekend is komt voort uit de samenwerking van de aangesloten bedrijventerreinen en de Gemeente Den Haag. In dit convenant zijn afspraken gemaakt op het punt van de ruimte en de zorg m.b.t. bedrijvigheid op de bedrijventerreinen. Zodat die bedrijvigheid kan blijven bestaan op de bedrijventerreinen en wonen niet de overhand krijgt. Teneinde te zorgen dat op de bedrijventerreinen zowel nu als in de toekomst voldoende geschikte ruimte beschikbaar is dan wel komt voor bedrijven zijn hierover in dit convenant afspraken gemaakt.

Het is een belangrijk moment voor de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden. De voorzitter geeft aan dat het van belang is de ondernemers hier actief bij te betrekken. De bijdrage van de bedrijventerreinen bestaat uit de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen en de goede samenwerking om mensen aan werk te helpen en de stad economisch interessant te houden.

De wethouder informeert dat jaren aan dit convenant gewerkt is en dat de samenwerking tussen de bedrijventerreinen en de rol van de gemeente als partner in die samenwerking met die bedrijventerreinen en goede afspraken maken van belang zijn. De stad Den Haag ontwikkelt zich snel en krijgt er in de toekomst 50.000 – 80.000 nieuwe inwoners bij. Die nieuwe inwoners moeten ook ergens werken. De druk op de stad is hierdoor groot. Daarom is het heel belangrijk de ruimte voor bedrijvigheid te behouden, te kunnen ontplooien en te laten groeien. Tevens is het van belang up-to-date, concurrerend en interessant te blijven voor andere bedrijven om zich hier te vestigen. Hiervoor zijn goede afspraken met elkaar nodig. De wethouder is heel blij dat deze afspraken vastliggen in dit convenant. De bedrijventerreinen en bedrijvigheid zijn hierin heel belangrijk.

De wethouder brengt kort het Gebiedspaspoort ter sprake. Hierin kunnen afspraken gemaakt worden speciaal gericht op het desbetreffende bedrijventerrein. Zij is trots op dit convenant en dankt alle voorgangers die hier in het verleden al aan gewerkt hebben evenals de voorzitters van de aangesloten bedrijventerreinen inclusief die van de gemeente Rijswijk en Wateringen. Wij moeten zuinig zijn op de kennis die dit biedt.

De wethouder geeft aan het jammer te vinden dat in deze COVID-19 periode het niet mogelijk is elkaar de hand te schudden, het glas te heffen of samen een taartje te eten op dit heugelijke en feestelijke moment. Robert Medenblik sluit deze mooie sessie af door de wethouder te danken voor haar fysieke komst en alle andere aanwezigen voor hun digitale komst.

Hieronder foto’s van de ondertekening door de voorzitter Robert Medenblik en de wethouder Economie Saskia Bruines.